Avis legal

La web que esta consultant és propietat de International SoftMachine Systems SL. (C.I.F. B61476933), domiciliada en la carrer Aragó 390 4ª 1ª  de Barcelona, e inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 30141 foli 0097 fulla 166052 inscripció1ª amb data del 13 de juliol de 2001. El telèfon de contacte és el (+34) 93 208 14 14.

Propietat legal y copyright. Aquesta web i el seu contingut és propietat de International SoftMachine Systems S.L.  Excepte autorització prèvia, expressa i per escrit es prohibeix qualsevol transmissió, cessió, venda, lloguer i/o exposició pública d’ aquesta web o qualsevol part de la mateixa.

International Softmachine Systems, SL es reserva el dret de modificar el contingut de la web sense previ avis i sense cap tipus de limitació.

International SoftMachine Systems, SL declina qualsevol responsabilitat per els eventuals danys i perjudicis que puguin ocasionarse per la falta de disponibilitat i/o continuïtat d’ aquesta web i dels serveis que s’ ofereixen en ella.

International SoftMachine Systems, SL no garantitza  l’ absència de virus ni d’ altres elements en la web que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic. International SoftMachine Systems, SL declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que faci ús d’ això i tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole.

International Softmachine Systems, SL compleix amb la legislació espanyola vigent respecte del tractament i privacitat de les dades de caràcter personal dels nostres usuaris. Pot llegir les condicions de privacitat en aquesta pàgina.