Portal del Empleat

 

 

 

 

 

 

Descentralizació

Descentralització de la validació d’ incidències. Permet al empleat sol·licitar o generar incidències i al supervisor la pressa de decisions intermèdies.

l

 

Peticions

Peticions per part dels empleats de permisos determinats. Al dotar al empleat de poder a l’ hora de gestionar les seves sol·licituds es aconsegueix posar en relleu el capital humà de l’ organització.

i

Informes

Publicacions de les dades relatives a cada empleat o departament. Entenem que mesurar i quantificar es el primer pas per augmentar el rendiment de l’ empresa i millorar els seus  resultats.

 

Sol·licituds

Sol·licituds de canvis a la planificació horària.  Atorga al empleat un grau més d’ autonomia pera a  gestionar les seves peticions o incidències. Redueix els temps intermedis.

N

 

Notificacions

Notificacions de Presencia i Absència. Un major control del absentisme permetrà a la empresa augmentar la seva eficiència i la del seu equip humà.

Web

Solució 100% web, recolzada en el sistema de correu electrònic. Permet el seu desenvolupament en dispositius mòbils convertint el software en una aplicació anywhere i sostenint formes flexibles de trabajo.

 

Productivitat

Associació d’ hores presents a activitats productives. Conèixer el rendiment laboral resulta determinant per als interessos de l’ empresa i solsamènt s’ aconsegueix a través del registre i les mesuraments.

Share This