Solucions de Seguretat

 

 

 

 

 

Control d’Accessos

L’empresa ha de complir una sèrie de normativa legal entorn a la Seguretat. Per facilitar aquest control disposem de dispositius de Gestió i Control d’Accessos. De manera que tant local como globalment podem saber en tot moment qui ha entrat a les nostres instal·lacions, númro de persones i ubicació.

 

 

 

 

Accés controlat a l’Empresa

 

 

Visites

Les actuals reglamentacions en Seguretat Laboral imposen poder conèixer en cas de emergència quines persones es troben dins de les instal·lacions de l’Empresa. Això no seria possible sense un control d’accessos, podent a la vegada realitzar una explotació avançada de la informació.

Les visites podran acreditar-se mitjançant la presentació de document identificatiu. Un cop validat el registre es determinaran en el sistema els punts de control de accés. Per defecte s’ assignarà a la visita el punt de reunió del treballador visitat.

Subcontractes

Para l’accés de personal subcontractat, s’haurà prèviament realitzat una gestió documental tant per la Companyia i Treballadors per la seva homologació i autorització per a realitzar treballs dins les instal·lacions del Client. La documentació amb data de caducitat serà sol·licitada per el sistema de forma automàtica per la seva actualització.

 

 

 

 

 

Control d’Accessos

 

 

 

 

 

Control

Dins de la filosofia de seguretat d’ una Compañía, es troba el disposar d’una eina que permeti restringir, denegar o permetre l’accés a les instal·lacions ben sigui des d’un inici de manera perimetral, o posteriorment a zones concretes.

La persona autoritzada a entrar, haurà de validar la seva entrada i sortida a través dels Terminals i Lectors (Facial, Biometria, Proximitat) situats al seu efecte.

Integrat

La solució Informàica s’ha d’integrar perfectament amb dispositius de pas, tals com torniquets, barreres, molinets, etc.

Software perfectament integrat amb els productes de Gestió Horària, però a la vegada  podent-se utilitzar de forma autònoma per a gestionar tots els accessos a àrees restringides.

Dispositius d’Accés

Portal del Empleado

Dispositius de Captura

¿Interessat en el Software Softamachine?

Share This