Gestió d´Accessos del Personal Intern,

 

Extern i Visites en Temps Real

 

 

 

 

Modular

El sistema Shark de control d’accessos és una aplicació totalment modular, el seu objectiu és restringir, denegar o permetre l´accés a àrees de l´empresa restringides. Pot implementar se com una solució autònoma o com part d´una solució corporativa.

Integrat

La solució s’ integra perfectament amb qualsevol torniquet, porta giratòria o passadís monitoritzat. Totalment integrat amb el resto d´ aplicacions i mòduls de SoftMachine, como la gestió d’ horaris Advanced Tempo.NET, el mòdul de gestió de visitants, la gestió del personal subcontractat, el portal del empleat eTempo Empleat i el software de comunicacions distribuït Sharkcomm.

  • Fàcil d’ implantar i mantenir resol les problemàtiques d’ accés més complexes
  • Funciona de forma autònoma o integrada
  • En funció als terminals, pot treballaren online u offline
  • Las comunicacions poden treballar de forma totalment distribuïda
  • En cas d´ integració, el manteniment de la BBDD es únic
  • Potent sistema de perfils per diferents usuaris
  • Integra els permisos amb els mòduls de visites i personal extern
  • Disposa de forma immediata i en temps real d’un informe d´ emergència ordenat per punts de reunió
  • Conèixer l’ ultima ubicació d’ un col·laborador o d’ un extern en qualsevol moment o l’ ubicació del seu darrer marcatge realitzat
  • Número il·limitat d´ empleats
  • Gestió de zones o àrees restringides
  • Gestió d’horaris d´ accés
  • Gestió de calendaris d´ accessos il·limitats
  • Definició de terminals d´ accés
  • Possibilitat d´ identificació amb targetes RFID(125khz, Mifare, H&D), magnètiques o per biometria
  • Connexió de terminals per TCP/IP amb un tràfic mínim
  • Possibilitat de pujar taules d´ accés al terminal per a la gestió off-line i emmagatzematge de marcades (segons el terminal utilitzat)
  • Informes d´ accés i  errades / anomalies
  • Gestió antipassback
  • Definició dels usuaris amb perfils de seguritat personalitzable
  • Software implementat en tecnologia de 3 capes : BBDD Oracle o SQLserver, regles de negoci e interface del client Windows Thin Client
  • Escalabilitat de la solució en funció de las necesitats
Share This