Task.NET

 

 

 

 

 

Gestió

Task.NET és el mòdul de gestió de tasques que complementa la solució de gestió horària, i permet obtenir els diferents tipus i temps de treballs realitzats pel personal, de forma ràpida i totalment fiable.

Els càlculs de temps de les activitats es consoliden automàticament amb les dades proporcionades pel sistema de Gestió Horària, de manera que s obtenen automàticament els costos de les hores invertides en les activitats (Hores normals, extres, extres festives, nocturnes, …)

Integració

Gràcies a la total integració d’ aquest nou mòdul en el sistema, el personal pot introduir les activitats directament en el teclat dels terminals de SoftMachine, identificant-se  a través de targetes de proximitat o banda magnètica, de reconeixement dactilar o facial, o mitjançant dispositius mòbils basats en IOS, Android o Windows Phone.

Productivitat

Eina avançada que li ajudarà a millorar la productivitat de la seva empresa, podent avaluar i classificar els recursos utilitzats per obtenir-la.

Ús

Tota la informació de marcatges de control horari i imputació de temps a activitats i/o projectes, podran ser gestionats a través de l’interfície gràfica de la *Suite *Advanced TEMPO.NET.
Els treballadors podran conèixer a través del Portal de l’Empleat, tota la informació referent a temps de treball, podent realitzar sol·licituds al seu comandament directe d’incidències que puguin afectar al seu temps planificat, millorant així la motivació.

Advanced Tempo.Net

Portal del Empleado

Share This