Externos.NET

Mòdul de Subcontractes

El Mòdul de Subcontractes permet el moviment lliure i segur del personal extern en les nostres instal·lacions, també podem realitzar un control d’accessos a zones concretes de la companyia i /o horaris d’accés a les nostres instal·lacions.

Gestió

El Mòdul ajuda a gestionar la documentació que haurà de presentar cada empresa o persona externa, com per exemple: Normes de Seguretat, Pla d’Emergència, Requisits Prevenció de Riscos Laborables, P.R.L., etc…
El programa avisa internament als gestors si la documentació de l’empresa externa ha estat presentada i si ha caducat, no permetent l’accés al recinte en aquests casos i avisant automàticament a l’empresa externa mitjançant correu electrònic de la falta o caducitat de la documentació requerida.

Integració

El Mòdul de Subcontrates pot enllaçar-se amb la majoria de solucions CAI de l’mercat.

Call Now Button