Productivitat

Eficiència

Davant d’ un entorn cada vegada més dinàmic i competitiu, les empreses necessiten  solucions i serveis que optimitzen la gestió dels recursos e incrementen l’  eficiència. En aquest sentit, SoftMachine ha desenvolupat una eina integrada que permet de manera àgil gestionar l’ informació dels temps de treball dels empleats tant per a els Responsables de RR.HH. com per als de Producció.

U

Control

Aquesta solució ofereix als departaments involucrats en el control del temps de presencia productiva,  un sistema para la gestió de tasques i activitats mitjançant la captura de dades en planta.

Z

Registre

Esta basat en terminals  de captura de dades programables que s’ adapten a cada seqüència  de producció.

Admet el registro d’ empleats, ordres de fabricació, tasques i temps mitjançant targetes de banda magnètica, codis de barres, targetes de proximitat, biometria,  a través del portal corporatiu i dispositius mòbils basats en IOS, Android o Windows Phone.

Quadre de Comandaments

U

Control

Una solució de Comandaments permetrà a la Direcció de la Companya associar objectius  als indicadors crítics (absentisme, hores extres, hores sindicals, …) a través de diferents formats de gràfiques (Barres, Pastel, Ranking, Evolutives, …) Mitjançant semàfors gràfics se coneixerà el nivell de compliment dels objectius estipulats.

U

Configurable

Tota l’ informació és navegable a través de gràfiques configurables, permeten la seva consulta a tots els col·laboradors i limitant les dades en funció al seu perfil.

¿Interessat en Software Softmachine?

Call Now Button