eTempo Empleado

u
Autogestió
eTempo Col·laborador és el portal de gestió horària que permet al empleat realitzar marcades, sol·licitar permisos

L’ autoservei del Col·laborador redueix la inversió, ja que mitjançant el marcatge d’ entrades i sortides, aquesta solució complementa i pot substituir els rellotges específics de control de presència. i vacances, justificar incidències i consultar informació horària i estadística, també és una eina de Workflow per a la tramitació i validació de permisos, incidències i vacances.
eTempo Col·laborador aporta valor afegit al empleat, facilitant l’accés a la informació a qualsevol hora i des de qualsevol punt, tant per consultar dades com per realitzar gestions i sol·licituds de permisos, vacances, …
L’ autoservei del Col·laborador, disposa d’ un Punt de Informació corporatiu. SuperTrax, nou terminal de Softmachine, que a més a més de permetre el fitxatge, està enllaçat al portal i Autoservei del empleat. Permet als treballadors sense possibilitat d’ accés a un PC, accedir a les funcions d’ eTempo.

w

Comunicació

Millora de forma substancial la comunicació amb l’Administració de Personal.

W

Integrat

Es pot fàcilment integrar en un portal corporatiu. Permet definir diferents perfils d’ usuaris amb diferents drets d’ accés i de consulta d’ informació, totalment parametritza-ble.

Producte desenvolupat en C# . Interface web 100%. Utilitza la mateixa base de dades que Advanced Tempo.NET, Oracle o SQL Server segons necessitat.

Està desenvolupat en .Net i requereix IIS com a servidor de pàgines web. Està totalment integrat amb Advanced Tempo.NET.

w

Ahorro

Estalvia molt de temps al departament de RRHH.

Agilitza tot tipus de consultes evitant que els empleats sol·licitin informació relativa al control horari a RRHH. Elimina les sol·licituds escrites i agilitza els procediments. Subministra informació als empleats de la situació en que es troba una sol·licitud.

Minimitza els costos en sucursals petites on la instal·lació d’un terminal de marcatge és inviable i homogeneïtza per això plantilles.

Redueix els costos de manteniment per Informàtica al treballar en un entorn 100% web.

FUNCIONALITATS
Fitxatge des de el Portal

Rendibiltza la inversió ja que permet que tots els col·laboradors utilitzin el sistema.

Permet el tele treball o la gestió de petites delegacions on el cost d’ un terminal no està justificat

Sol·licituds i Justificacions

Automatitza i dinamitza l’ autorització o denegació de peticions d’ incidències, vacances, canvis d’ horari, hores extres, …

Elimina paper i permet un seguiment del estat de cada petició

Consulta de variables

Permet que els col·laboradors consultin en temps real les seves variables més representatives (Saldo, Assumptes propis, Vacances pendents, …)

Programació de Visites i Subcontractes

Ofereix la possibilitat de pre autoritzar i programar visites, per que el departament de seguretat accedeixi a l’ informació de les mateixes en el moment de la seva arribada a l’empresa…)

eTempo Bloc
Accedeixi a la visualització gràfica del personal present en temps real.
Permet enviar notes de trucades al personal absent
Incorpora “Pagines Blanques” amb informació del estat i de contacte de cada un dels col·laboradors.
Informes
Publicacions de les dades relatives a cada empleat o departament
AVANTATGES
Allibera temps
Elimina les tasques que no aporten valor al àrea de RRHH i allibera temps que es pot invertir en l’ anàlisi de la informació.
Redueix la dedicació
Redueix el temps de dedicació a la gestió de temps.
Solament un Servidor web
Facilita el manteniment de l’ aplicació que s’ insta-la en un únic servidor web
Gestión Documental

Esta funcionalidad permitirá a los usuarios de RR.HH. tener adjuntas de forma informatizada los documentos que justifiquen las diferentes ausencias.

Integrable
Desenvolupat en ASP.NET, es fàcilment integrable en el portal corporatiu de la companyia i en portals del Empleat.
Motivador
Millora la motivació dels col·laboradors al poder “autogestionar-se”
Adaptable
Permet l’adaptació a les necessitats particulars de cada client.
Call Now Button