Mòdul de Taques: Task.NET

Gestió

TASK.NET és el mòdul de gestió de tasques que complementa la solució de gestió horària, i permet obtenir els diferents tipus i temps de treballs realitzats pel personal, de forma ràpida i totalment fiable. 

Els càlculs de temps de leactivitats es consolideautomàticament amb les dades proporcionades pel sistema de Gestió Horària, de manera que s obtenen automàticament els costos de lehores invertides en leactivitats (Hores normals, extres, extrefestives, nocturnes, …) 

W

Integració

Gràcies a la total integració d’ aquest nou mòdul en el sistema, el personal pot introduir les activitats directament en el teclat dels terminals deSoftMachine, identificant-se  a través de targetes de proximitat o banda magnètica, de reconeixement dactilar o facial, o mitjançant dispositius mòbils basats en *IOS, *Android o Windows *Phone

Z

Productivitat

Eina avançada que li ajudarà a millorar la productivitat de la seva empresa, podent avaluar i classificar els recursos utilitzats per obtenir-la.

Ús

Tota la informació de marcatges de control horari i imputació de temps a activitats i/o projectes, podran ser gestionats a través de l’interfície gràfica de la *Suite *Advanced TEMPO.NET. 


Els treballadors podran conèixer a través del Portal de l’Empleat, tota la informació referent a temps de treball, podent realitzar sol·licituds al seu comandament directe d’incidències que puguin afectar al seu temps planificat, millorant així la motivació

Call Now Button