eTempo

Tecnología aplicada a la gestió de temps de treball

 

Suite-eTempo

La Suite eTempo permet descentralitzar la gestió de temps de treball. Els mòduls van des de el empleat a RR.HH passant per els comandaments intermedis. També permet mesurar i analitzar la gestió.

Modulable

&

Optimizació

}

Eficiència

Rentabilitat

eTempo és una suite amb diversos mòduls que permeten augmentar el rendiment de la seva empresa mitjançant el seu  software de gestió de temps. Permet al empleat gestionar el seu calendari, al supervisor acceptar o validar les incidències obertes i als comandaments controlar l’ absentisme entre moltes altres variables.

Mòduls Disponibles

 

eTempo Analytics

Permet definir gràfiques complementàries a las principals del Quadre de Comandament.

eTempo Empleado

eTempo Empleado és el portal de gestió horària que permet al empleat realitzar marcades, sol·licitar permisos, etc

eTempo Supervisor

eTempo Supervisor, és una solució que atorga als Comandaments Intermedis, la pressa de decisions.

eTempo Bloc

eTempoBloc, és una solució who´s who per a tots els treballadors amb accés al Portal del Empleat.

 

Call Now Button